greek flagGR
uk flagEN
Όροι Χρήσης

Ερωτήματα Κρατήσεων

Όταν κάνετε έρευνα στον ισότοπο της εταιρίας, τα δεδομένα που υποβάλλετε στη φόρμα συλλέγονται, όπως αναφέρονται παρακάτω: Όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου. Οι παραπάνω πληροφορίες συλλέγονται με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με το αίτημά σας. Εκπρόσωπος της εταιρίας θα επικοινωνήσει μαζί σας είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε τηλεφωνικά.

Κράτηση online

Όταν πραγματοποιείτε μια κράτηση σε ένα από τα διαμερίσματα της εταιρίας μας, απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες συλλέγονται και αποθηκεύονται για να προετοιμαστούν τα απαραίτητα έγγραφα για την ενοικίασή σας, καθώς και για να εξυπηρετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η κράτησή σας: Όνομα, Διεύθυνση, Χώρα κατοικίας, Αριθμός τηλεφώνου και Ηλεκτρονική Διεύθυνση.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε. είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης των πληροφοριών που δώσατε οικειοθελώς σε αυτόν τον ισότοπο. Η εταιρία δεν θα πωλήσει ή ενοικιάσει αυτές τις πληροφορίες σε κανέναν, ούτε και θα κοινοποιήσει τις πληροφορίες σας σε τρίτους εκτός της εταιρείας. Οι πληροφορίες σας ενδέχεται να μοιραστούν με τις ελληνικές φορολογικές αρχές, όπου έχουν υποβληθεί συμβάσεις μίσθωσης, σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο.

Πολιτική cookie

Ο ισότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Βοηθά τον ιστότοπο να θυμάται πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως τις επιθυμητές επιλογές σας και άλλες ρυθμίσεις. Χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε την επόμενη επίσκεψή σας και ο ιστότοπός μας να είναι πιο χρήσιμος για εσάς.

Συνθήκες κράτησης

Η κράτηση ενοικίασης γίνεται αρχικά μεταξύ του υπογράφοντος της φόρμας ηλεκτρονικής κράτησης (ο πελάτης) που εκπροσωπεί το συμβαλλόμενο μέρος και ιδιωτικό διαμέρισμα αντιπροσωπεύοντας τον ιδιοκτήτη της περιουσίας. Κάθε κράτηση υπόκειται στους ακόλουθους όρους κράτησης:

1. Διασφάλιση κράτησης

Μια προκαταβολή 30% του συνολικού κόστους ενοικίασης, που περιγράφεται στο έντυπο ηλεκτρονικής κράτησης, πρέπει να καταβληθεί από εσάς για να εξασφαλίσετε την ιδιοκτησία που σας ενδιαφέρει. Καμία υποχρέωση από τον ιδιοκτήτη ακινήτου δεν θα υπάρχει, μέχρι να λάβει ολόκληρο το ποσό αυτό της προκαταβολής. Σε περίπτωση ακύρωσης, ισχύουν χρεώσεις ακυρώσεως σύμφωνα με την παράγραφο 3.

2. Εξόφληση κράτησης

Η πληρωμή της προκαταβολής πρέπει να καταβληθεί το αργότερο τέσσερις (4) εβδομάδες πριν από την άφιξή σας. Εάν το υπόλοιπο δεν εξοφληθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση. Για κρατήσεις που γίνονται εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων πριν από την ημερομηνία άφιξης, ο πελάτης θα πρέπει να εξοφλήσει το συνολική αξία (100%) κατά την κράτηση. Κατά την άφιξη στο κατάλυμα, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να κρατήσει κάθε στοιχείο πιστωτικής κάρτας, ως εγγύηση για την καλή χρήση του μίσθιου.

3. Ακύρωση από εσάς

Συμφωνείται μεταξύ μας ότι εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε το σύνολο ή μέρος της κράτησης σας ή εάν η κράτηση ακυρωθεί λόγω μη εξόφλησης, τότε η ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε. δικαιούται το ακόλουθο ποσοστό από την αξία της κράτησης: α. Για ακύρωση 4 εβδομάδες ή περισσότερο πριν την άφιξη = 30% (μη επιστρέψιμη προκαταβολή) β. Για ακύρωση εντός 4 εβδομάδων πριν την άφιξη = 100% (κατάθεση και υπόλοιπο ποσό). Όλες οι ακυρώσεις πρέπει να μας αποσταλούν γραπτώς από τον υπογράφοντα της φόρμας κράτησης.

4. Αριθμός επισκεπτών

Μόνο ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών που αναγράφεται στην περιγραφή του εκάστοτε διαμερίσματος μπορεί να βρίσκεται και να διαμένει στο ακίνητο οποιαδήποτε στιγμή (το συμβαλλόμενο μέρος). Σε περίπτωση που εντοπιστούν στην ιδιοκτησία περισσότερα πρόσωπα από αυτά που δηλώσατε, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να σας ζητήσει εκκένωση του ακινήτου και την ακύρωση της κράτησης, με παρακράτηση 100% του κόστους μίσθωσης, ως ποινή παραβίασης της ρήτρας του συμβολαίου.

5. Ώρες άφιξης και αναχώρησης

Το check-in είναι από τις 15:00 και μετά. Η ώρα αναχώρησης είναι έως τις 11:00. Για early check-in ή late check-outs, συνίσταται η ενημερωσή και επιβεβαιωση εκ των προτέρων από εμάς, η οποία θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα του διαμερίσματος.

6. Καταγγελίες

Οι περιγραφές των διαμερισμάτων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας είναι ακριβείς και γίνονται με καλή πίστη. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για την έλλειψη ύδρευσης, ηλεκτρισμού ή ίντερνετ, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος πέρα από τον έλεγχό μας. Το προσωπικό της εταιρίας θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να σας βοηθήσει και να λύσει οποιαδήποτε προβλήματα το συντομότερο δυνατό. Τυχόν καταγγελίες, που υποβάλλονται μόνο κατά το τέλος των διακοπών, δεν θα ληφθούν υπόψη.

7. Συμπεριφορά & Ζημιές

Με την αποδοχή των όρων της φόρμας ηλεκτρονικής κράτησης, ο εκμισθωτής καθίσταται υπεύθυνος τόσο για τη δική του σωστή και αξιοπρεπή συμπεριφορά, όσο για εκείνων που διαμένουν μαζί του στο ακίνητο. Ο μισθωτής φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή βλάβη που μπορεί να προκαλέσει ο ίδιος ή τα μέλη της ομάδας του στην ιδιοκτησία ή το περιεχόμενό της. Τυχόν ζημιές πρέπει να αναφερθούν στο προσωπικό της ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε. , το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης των οποίων το φέρει αποκλειστικά ο μισθωτής. Σε περίπτωση που ο μισθωτής ή κάποιο μέλος της ομάδας συμπεριφέται βλαπτικά προς το ακίνητο και το περιεχόμενό του, ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος κλειδιού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από όλους τους επισκέπτες να εγκαταλείψουν αμέσως το ακίνητο, με διατήρηση 100% του κόστους μίσθωσης από τον εκμισθωτή.

8. Διασκέδαση στο ακίνητο

Εκδηλώσεις ψυχαγωγίας και τυχόν λειτουργίες, που αφορούν μεγαλύτερο αριθμό προσκεκλημένων από τον μέγιστο αριθμό επισκεπτών που περιγράφονται στο έντυπο ηλεκτρονικής κράτησης απαγορεύονται αυστηρά, εκτός εάν έχουν εγκριθεί πλήρως από την ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε. εκ των προτέρων. Εάν κάνετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ακινήτου με τέτοιο τρόπο, η ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε. έχει το δικαίωμα να ζητήσει από όλους τους επισκέπτες να εγκαταλείψουν το ακίνητο αμέσως, με διατήρηση 100% του κόστους μίσθωσης από τον εκμισθωτή. Η εγγύησή σας δεν θα επιστραφεί μέχρι να αξιολογηθούν πλήρως οι σχετικές απαιτήσεις από την ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε.

9. Αποποίηση ευθύνης τραύματος

Η ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή τραυματισμούς που σημειώθηκαν σε όλους τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο ακίνητο, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

10. Πολιτικές για τα παιδιά

Τα παιδιά είναι ευπρόσδεκτα στα διαμερίσματά μας. Είναι καθήκον του μισθωτή να ειδοποιήσει την ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε. αν υπάρχουν παιδιά και ποια είναι η ακριβής ηλικία τους. Διατίθενται παιδικό καρεκλάκι και παιδικό κρεβάτι κατόπιν συνεννόησης.

11. Κατοικίδια ζώα

Τα κατοικίδια είναι αποδεκτά στα διαμερίσματά μας κατόπιν συνεννόησης μαζί μας. Παρακαλείστε να προχωρείτε σε κρατήση εφόσον έχετε λάβει επιβεβαίωσή μας. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την αναλυτική Πολιτική Κατοικιδίων.

12. Υπηρεσία καθαριότητας

Το ακίνητο θα καθαριστεί στην αρχή της περιόδου ενοικίασης, πριν την άφιξή σας. Θα σας παραδοθεί καθαρό, με καθαρά σεντόνια και πετσέτες. Υπάρχει καθημερινή υπηρεσία καθαριότητας από το προσωπικό μας και τακτική ανανέωση κλινοσκεπασμάτων και πετσετών. Οι ένοικοι πρέπει να αφήσουν το ακίνητο σε αποδεκτή κατάσταση κατά την αναχώρηση.

13. Υπηρεσία internet

Σας υπενθυμίζουμε ότι παρέχεται δωρεάν ασύρματο Internet στο ακίνητό μας. Η εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τυχόν βλάβη ή τεχνικό πρόβλημα, όπως μια ελαττωματική γραμμή από την τοπική τηλεφωνική εταιρία, θα μπορέσει να αποκατασταθεί άμεσα. Η εταιρία δεν παρέχει αποζημίωση στον ενοικιαστή, σε περίπτωση βλάβης ή τεχνικού προβλήματος του Ίντερνετ.

14. Κάπνισμα

Το εσωτερικό κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλα τα διαμερίσματά μας. Σε περίπτωση που εσείς ή κάποιο μέλος που διαμένει μαζί σας, δεν συμμορφωθεί με αυτόν τον κανόνα ή εάν οποιοδήποτε αντικείμενο διαπιστωθεί ότι έχει καταστραφεί από το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε ένα ελάχιστο ποσό ύψους 200 ευρώ για τον καθαρισμό του περιβάλλοντος ή / και την αντικατάσταση του περιεχομένου του.

15. Προσωπικά αντικείμενα

Τα πολύτιμα πράγματα που απομένουν στο διαμέρισμα βρίσκονται υπό την επίβλεψη και την ευθύνη του εκάστοτε ενοικιαστή. Σε κάθε διαμέρισμα υπάρχει θυρίδα ασφαλείας για την αποθήκευση των πολύτιμων αντικειμένων. Η ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε. έχει λάβει τα καλύτερα δυνατά μέτρα για την αποτροπή απώλειας προσωπικών και πολύτιμων αντικειμένων. Ωστόσο, ούτε η εταιρία, ούτε το προσωπικό της μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για την απώλεια, την κακή τοποθέτηση ή τη ληστεία ανά πάσα στιγμή.

Bellavista